«Հայաստանի չորային գոտիներին և անտառային պահպանվող տարածքներին հարակից համայնքների հողահեն հարմարվողականության կարողությունների հզորացում՝ նախորդ ծրագրի հաջողված մեխանիզմների կրկնօրինակման և ընդլայնման միջոցով» ծրագրային հայեցակարգ

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

Հայաստանի չորային գոտիներին և անտառային պահպանվող տարածքներին հարակից համայնքների հողահեն հարմարվողականության կարողությունների հզորացում՝ նախորդ ծրագրի հաջողված մեխանիզմների կրկնօրինակման և ընդլայնման միջոցով։

Ծրագրի տևողությունը՝

4 տարի։

Ծրագրի արժեքը՝

3 780 513 ԱՄՆ դոլար։

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝

Հարմարվողականության հիմնադրամ։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

ՀՀ ՇՄՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի նպատակը՝

Նվազեցնել «Խոսրովի անտառ», «Դիլիջան» և «Սևանա լիճ» ազգային պարկերին հարակից համայնքների՝ կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ խոցելիությունը՝ դեգրադացված տարածքներում և բուֆերային գոտիներում կայուն գյուղատնտեսության խթանման միջոցով՝ դրանով իսկ նվազեցնելով կլիմայի հետ կապված ռիսկերը և արտադրական համակարգերի խոցելիությունը պահպանվող տարածքների կայուն կառավարման գործընթացում։