«Հայաստանի` հարմարվողականության ֆինանսավորման ազգային մեխանիզմ» ծրագրային հայեցակարգ

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

Հայաստանի` հարմարվողականության ֆինանսավորման ազգային մեխանիզմ։

Ծրագրի տևողությունը՝

4 տարի։

Ծրագրի արժեքը՝

4 900 000 ԱՄՆ դոլար։

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝

Հարմարվողականության հիմնադրամ։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

ՀՀ ՇՄՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի նպատակը՝

Ամրապնդել երկրի կարողությունները կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության խնդիրներին արդյունավետ արձագանքելու և խթանել Հայաստանի մարզերում և համայնքներում հարմարվողականության նկատմամբ կայունությանը՝ ստեղծելով հարմարվողականության ֆինանսավորման ազգային մեխանիզմ: