Հայաստանի Հանրապետության Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Ռազմավարությունը, Պահպանության ԵՎ Օգտագործման Բնագավառում Պետական Ծրագիրը

Հայաստանի Հանրապետության Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Ռազմավարությունը, Պահպանության ԵՎ Օգտագործման Բնագավառում Պետական ԾրագիրըՀայաստանի Հանրապետության Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Ռազմավարությունը, Պահպանության ԵՎ Օգտագործման Բնագավառում Պետական Ծրագիրը