«Հայաստանի Հանրապետության  արիդ (Վայոց ձորի մարզ) գոտում կլիմայի փոփոխության ընթացքի մեղմում և հարմարվողականության կարողությունների հզորացում» ծրագրային հայեցակարգ

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

 Նպատակ 6. Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

 Ծրագրի անվանումը՝

 Հայաստանի Հանրապետության  արիդ (Վայոց ձորի մարզ) գոտում կլիմայի փոփոխության ընթացքի մեղմում և հարմարվողականության կարողությունների հզորացում։

Ծրագրի տևողությունը՝

 4 տարի։

 Ծրագրի արժեքը՝

 4․200․000,0 հազ. ՀՀ դրամ։

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը՝

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

ՀՀ ՇՄՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի տարածքը`

Վայոց ձորի մարզ։

 Ծրագրի նպատակը՝

 Հայաստանի Հանրապետության  Վայոց ձորի մարզի կլիմայի  փոփոխության նկատմամբ առավել խոցելի համայնքների հարմարվողականության կարողությունների մեծացում՝ էկոհամակարգային հարմարվողականության բարձրացման և կլիմայի փոփոխության տեմպի մեղման միջոցով։

 Ծրագրով նախատեսվող հիմնական արդյունքները՝

 Հողի օրգանական ածխածնի կուտակման կարողությունների մեծացում՝ պտղահատապտղային այգիների, ագրոանտառների հիմնման և այրված անտառների վերականգնման հնարավորությունների ցուցադրման միջոցով,

  • Գյուղատնտեսական և բնական էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացում՝ դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման և հասանելիության մեծացման միջոցով,
  • Համայնքների պարենային անվտանգության բարձրացում՝ կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով,
  • Ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում՝ արևային էներգիայի և էներգախնայող նոր տեխնոլոգիաների համալիր օգտագործման միջոցով,
  • Արդյունքների պահպանության և շարունակականության ապահովում՝ բնակչության մոտեցումների արմատական փոփոխության միջոցով։