“Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին” կոնվենցիա (Փարիզ, 1972թ.) “Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին” կոնվենցիան ընդունվել է 1972թ.-ին` ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի ընդհանուր համաժողովի կողմից: Առ այսօր կոնվենցիային միացել են ավելի քան 170 երկրներ:

Կոնվենցիան կոչված է աջակցել երկրների մշակութային և բնական ժառանգության նույնականացմանը և պահպանմանը: Այն հաստատում է, որ բնությունը և մշակույթը միմյանց լրացնող են և որ մշակութային նույնացումն անմիջականորեն կապված է այն բնական միջավայրի հետ, որտեղ այն զարգանում է:

Կոնվենցիան կոչված է պահպանել երկրների մշակութային և բնական “սեփականությունը”:

Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 1993թ.-ին: