Հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն իր կարիքների համար «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է Հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Հրավերին կարող եք  ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական բնութագրի միջոցով։