“Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին” կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001թ.)

Ստոկհոլմի կոնվենցիան գլոբալ համաձայնագիր է, որը նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը կայուն օրգանական աղտոտիչներից (POP-ներ): POP-ները քիմիական նյութեր են, որոնք երկար ժամանակ մնում են անփոփոխ շրջակա միջավայրում, լայնորեն տարածվում են աշխարհագրական տարածքներով, կուտակվում են կենդանի օրգանիզմների ճարպային հյուսվածքներում և թունավոր են մարդու և վայրի բնության համար: POP-ները տարածվում են գլոբալ մակարդակով և կարող են վնաս պատճառել այն վայրերում, որտեղ դրանք առկա են: Կոնվենցիան իրագործելիս, կառավարությունները միջոցներ են ձեռնարկում POP-ների արտանետումները կանխարգելելու կամ նվազեցնելու համար:

Ստորագրվել է 2001թ. մայիսի 23-ին:

Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2003թ. հոկտեմբերի 22-ին: