«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռնի կոնվենցիա, 1979թ.)

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիան պարտավորեցնող միջազգային իրավական գործիք է բնապահպանության ոլորտում, որն ընդգրկում է Եվրոպայի մայրցամաքի բնության ժառանգությանը և տարածվում է Աֆրիկայի որոշ պետությունների վրա: Կոնվենցիան ուղղված է վայրի ֆլորայի և ֆաունայի և դրանց բնական միջավայրերի պահպանմանը, ինչպես նաև այդ ոլորտում

եվրոպական համագործակցության ընդլայնմանը:

Ըստ Կոնվենցիայի, առանձնապես կարևոր է պաշտպանել վտանգված բնական միջավայրերի և վտանգված խոցելի տեսակներ, ներառյալ միգրացվող տեսակների:

Կոնվենվիայի տեքստը, քարտուհարության աշխտանքները, հրապարակումները և այլ նյութերը հասանելի են Կոնվենցիայի պաշտոնական վեբ-կայքից (անգլերեն):

ՀՀ միացավ Կոնվենցիային 2008թ. փետրվարի 26-ին: Կոնվենցիայով սահմանվող գործունեության մեջ ՀՀ մասնակցության մասին ավելի մանրամասն տես