<<Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմում>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝ Վերանայել կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարութունը և գործողությունների ծրագիրը, պատրաստել կենսաբազմազանության մասին 5-րդ Ազգային զեկույցը: Դա հանդիսանալու է օժանդակություն ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը` Կենսաբազմազանության կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան կազմել հաշվետվություն/5-րդ ազգային զեկույց, կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածին համապատասխան, վերանայել ազգային ռազմավարությունը, ծրագրերը և գործողությունները:

Ծրագրի սկիզբը` 06.05.2014թ

Ծրագրի ավարտը` 14.09.2015թ