Գնումների Օրենսդություն

ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգիրք

Միջազգային պայմանագրեր

Գնումների մասին ՀՀ օրենքը

Կառավարության որոշումներ

Ֆինանսների նախարարի հրամաններ

Գնումների գործընթացներում կիրառվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Ուղեցույց, ձեռնարկներ