«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Ուսուցման ծառայություններ բնապահպանական ոլորտում» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Ուսուցման ծառայություններ բնապահպանական ոլորտում» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր:

Մրցույթի ծածկագիրն է «ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/35»

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ.

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7271745

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 26.04.2021թ ժամը 12:00