«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Գոշ և Խաչարձան, Արարատի մարզի Ուրցաձոր խոշորացված համայնքի Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղերում ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման  աշխատանքներ:

Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Գոշ(մոտ 800 մ) և Խաչարձան (մոտ 2500 մ) և Արարատի մարզի Ուրցաձոր խոշորացված  համայնքի Ուրցաձոր (մոտ 2000 մ) և Շաղափ (մոտ 3000) գյուղերում, ընդհանուր 8300 մետր ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:

  • Նախագծային -նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, նորմերին և ԳՈՍՏ-ի   պահանջներին:
  • Նախագծի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
  • Տեղադրման վայրի ուսումնասիրում,
  • Ոռոգման ցանցի նախագծում

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ`

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7313032

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` 06/05/2021 12:00