«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է արևային կայանների և պաշտպանիչ ցանկապատերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ձեռքբերման մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է արևային կայանների և պաշտպանիչ ցանկապատերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ձեռքբերման մրցույթի հրավեր:

Ծածկագիրը՝ ՀՀ- ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/32
Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` 22/04/2021 12:00