«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` Դիլիջան (Աղավնավանք, Խաչարձան, Գոշ, Հաղարծին, Թեղուտ վարչական տարածքներ) և Մարգահովիտ համայնքներում 1,4 հա տնամերձ հողատարածքներում բանջարային և տերևաբանջարային նոր սորտերի ներդրման նպատակով:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7238963

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.   Ժ 12.00.00