«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` հատապտղային այգիների ստեղծման համար:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7239458

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.  ժ. 12.30.00