«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Հողաբարելավման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման հրավեր (դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնում)

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Հողաբարելավման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման հրավեր (դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնում):

Աշխատանքները ներառում են Ուրցաձոր, Դիլիջան խոշորացված և Մարգահովիտ համայնքներում դեղաբույսերի մշակության փորձացուցադրական տարածքների ստեղծման և Ուրցաձոր  համայնքում դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնման  աշխատանքների կատարման կազմակերպության ընտրություն:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
  1. Նախապատրասման փուլ և ելակետային տվյալների ձեռքբերում
  2. Փորձացուցադրական տարածքների ստեղծման և դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնման նպատակով դեղաբույսերի սերմերի և տնկանյութի ձեռքբերում/ աճեցում և պահեստավորում
  3. Ուրցաձոր, Դիլիջան և Մարգահովիտ համայնքներում դեղաբույսերի փորձացուցադրական տարածքների ստեղծում  տնկանյութի տնկմամբ
  4. Ուրցաձոր համայնքում դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնում

Ընթացակարգի ծածկագիրն է` «ՀՀ-ԲԾ-Ա-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/38»

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7328009

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 19/05/2021 12:00