«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր:

Ծածկագիրը` ՀՀ-ԲԾ-ԳՀԱՊՁԲ-21/29

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7247675

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` 20/04/2021 11:00