«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արևային ջերմատների և չորանոցների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արևային ջերմատների և չորանոցների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման» ձեռքբերման հրավեր:

Ընթացակարգի ծածկագիրն է «ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/37»

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7332802

Հայտերի ստացման վերջնաժամկետն է` 12/05/2021 12:00