«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Աղբամանների ձեռքբերման» մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Աղբամանների ձեռքբերման» մրցույթի հրավեր:

Մրցույթի ծածկագիրը` ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԱՊՁԲ-21/33

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7259891

Հայտերի ստացման վերջնաժամկետը` 22/04/2021 15:00