«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթների անցկացման ժամանակացույց

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթները անցկացվելու են հետևյալ ժամանակացույցով.

Հ/Հ Պաշտոնի անվանում Մրցույթի անցկացման վայր Մրցույթի անցկացման օր և ժամ
1. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործերի կառավարման և գնումների բաժնի պետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 10:00

2.    . «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործերի կառավարման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 10:30

3. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործերի կառավարման և գնումների առաջին կարգի մասնագետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 11:00

4. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործերի կառավարման և գնումների առաջատար մասնագետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 11:30

5. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի առաջատար մասնագետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 12:00

6. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի դոնորների հետ համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 2022 թվականի հուլիսի 6

ժամը 12:30