«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը հայտարարում է էլեկտրական շարժունակության ռազմավարության մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում էլեկտրական շարժունակության ռազմավարության մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ։

Հայտարարության բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգում տեղադրված հայտարարության միջոցով։