Ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է «Ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով  հայտարարված գնանշման հարցում:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7236182

Հայտերի ստացման ժամկետի ավարտը` 15/04/2021 16:00