«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը հայտարարում է էլեկտրական շարժունակության տեղական տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում էլեկտրական շարժունակության տեղական տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ։

Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը հայտարարում է էլեկտրական շարժունակության միջազգային տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում էլեկտրական շարժունակության միջազգային տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ։

Կարդալ ավելին

Շենքերում ՉՀՀ ներդրման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և ՋԳ արտանետումների նվազեցման գնահատման տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն իր կարիքների համար «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է Շենքերում ՉՀՀ ներդրման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և ՋԳ արտանետումների նվազեցման գնահատման տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Հրավերին կարող եք  ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական բնութագրի միջոցով։

Հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն իր կարիքների համար «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է Հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Հրավերին կարող եք  ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական բնութագրի միջոցով։

Շենքերում էներգիայի օգտագործման մոնիտորինգի գծով խորհրդատվական ծառայությունների տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն իր կարիքների համար «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է Շենքերում էներգիայի օգտագործման մոնիտորինգի գծով խորհրդատվական ծառայությունների տեղական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Հրավերին կարող եք  ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական բնութագրի միջոցով։