«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում պտղաբույծի

Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ» ծրագրային հայտի մշակման համար որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում պտղաբույծի: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում շինարար-ինժեների

Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ» ծրագրային հայտի մշակման համար որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում շինարար-ինժեների: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում հիդրոինժեների

Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ» ծրագրային հայտի մշակման համար որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում հիդրոինժեների: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում գյուղատնտեսի

Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ» ծրագրային հայտի մշակման համար որպես փորձագետ աշխատանքի է հրավիրում գյուղատնտեսի: Կարդալ ավելին

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է փորձագետների բանկի ձևավորման մասին

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը ձևավորում է փորձագետների բանկ, որում ընդգրկված ոլորտային մասնագետները կներգրավվեն պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերում։ Կարդալ ավելին