«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային ծրագրի հետաքրքրության արտահայտման հրավեր (անտառագետ մասնագիտությամբ)

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է անտառագիտության բնագավառում համապատասխան որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետներին՝ ցուցաբերել իրենց հետաքրքրվածությունը անտառագետի ծառայություններ մատուցելու համար:

Կարդալ ավելին

Բնապահպանական ԾԻԳ-ը փնտրում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատու

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական առաջադրանքի միջոցով։

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթների անցկացման ժամանակացույց

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթները անցկացվելու են հետևյալ ժամանակացույցով.

Կարդալ ավելին

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը համալրում է ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժինը

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի  բաժնի առաջատար մասնագետ

Կարդալ ավելին