Բնապահպանական ԾԻԳ-ը փնտրում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատու

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական առաջադրանքի միջոցով։

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթների անցկացման ժամանակացույց

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից հայտարարված թափուր հաստիքների համալրման մրցույթները անցկացվելու են հետևյալ ժամանակացույցով.

Կարդալ ավելին

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը համալրում է ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժինը

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի  բաժնի առաջատար մասնագետ

Կարդալ ավելին

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը համալրում է գործերի կառավարման և գնումների բաժինը

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործերի կառավարման և գնումների բաժնի առաջին կարգի երկու մասնագետ

Կարդալ ավելին