«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արևային ջերմատների և չորանոցների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արևային ջերմատների և չորանոցների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման» ձեռքբերման հրավեր: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Հողաբարելավման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման հրավեր (դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնում)

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Հողաբարելավման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման հրավեր (դեղաբույսերի դեգրադացված աճելավայրերի վերականգնում): Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Գոշ և Խաչարձան, Արարատի մարզի Ուրցաձոր խոշորացված համայնքի Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղերում ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման  աշխատանքներ: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Ուսուցման ծառայություններ բնապահպանական ոլորտում» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Ուսուցման ծառայություններ բնապահպանական ոլորտում» ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր:

Մրցույթի ծածկագիրն է «ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/35»

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ.

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7271745

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 26.04.2021թ ժամը 12:00

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Աղբամանների ձեռքբերման» մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Աղբամանների ձեռքբերման» մրցույթի հրավեր:

Մրցույթի ծածկագիրը` ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԱՊՁԲ-21/33

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7259891

Հայտերի ստացման վերջնաժամկետը` 22/04/2021 15:00