«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է միջազգային փորձագետի ընտրության նախաորակավորման ընթացակարգ

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, Հարմարվողականության հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, Հիմնադրամի բնապահպանական, սոցիալական և գենդերային քաղաքականությանը ինտեգրվելու նպատակով հայտարարում է միջազգային փորձագետի ընտրության նախաորակավորման ընթացակարգ` – «ՀՀ-ԲԾ-ԲՄ-ԾՁԲ-19/02»: Կարդալ ավելին

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է մրցույթ` գնումներ համակարգողի թափուր աշխատատեղի համար:

Աշխատանքային պարտականությունները.

  • հիմնարկի գնումների պլանի մշակում՝ համաձայն օրենսդրության,
  • գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունների իրականացում,
  • գնումների գործընթացի կազմակերպում և համակարգում օրենքի պահանջներին համապատասխան,
  • պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում և ներկայացում հաստատման, վերահսկողության իրականացում,
  • անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմում,

Կարդալ ավելին

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է փորձագետների բանկի ձևավորման մասին

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը ձևավորում է փորձագետների բանկ, որում ընդգրկված ոլորտային մասնագետները կներգրավվեն պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերում։ Կարդալ ավելին